Doradztwo przyrodnicze obejmujące wszelkie zagadnienia z zakresu ochrony przyrody

  • określanie ryzyka środowiskowego związanego z realizowanymi inwestycjami budowlanymi
  • planowanie i realizacja działań minimalizujących zagrożenia dla przyrody i środowiska
  • sporządzanie opracowań środowiskowych
  • specjalistyczne przedinwestycyjne audyty przyrodnicze
  • monitoringi przyrodnicze
  • inwentaryzacje przyrodnicze
  • nadzory przyrodnicze
  • kompensacje przyrodnicze
  • analizy porealizacyjne
  • monitoring i utrzymanie efektu ekologicznego

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
Krzywe 62B lok. 2
16-402 Suwałki

+48 87 567 44 30
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl