Działalność badawcza w zakresie ochrony przyrody

Zespół Badawczy ECOEXPERTA, współpracujący ze środowiskami naukowymi w całej Polsce koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu wsparcie inwestycji poprzez uzyskanie i utrzymanie maksymalnego efektu ekologicznego. W ramach działalności badawczej:

 

  • współpracujemy ze środowiskami naukowymi z całej Polski
  • angażujemy się w projekty ochrony przyrody
  • monitorujemy sposób realizacji i efekt ekologiczny zakończonych inwestycji prowadzonych w całej Polsce
  • bierzemy udział w przedsięwzięciach mających na celu pogłębienie świadomości przyrodniczej inwestorów i wykonawców
  • wspieramy inwestorów w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań i osiągnięcia optymalnych rezultatów inwestycyjnych
  • badamy występowanie inwazyjnych gatunków roślin
  • badamy i określamy optymalne sposoby eliminacji inwazyjnych gatunków roślin ze środowiska
  • analizujemy interakcje międzygatunkowe zachodzące w przyrodzie
  • analizujemy i modelujemy pojemność środowiska w odniesieniu do planowanych inwestycji

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
Krzywe 62B lok. 2
16-402 Suwałki

+48 87 567 44 30, 885 777 723
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl