Ochrona przyrody

  • doradztwo przy projektowaniu, budowie i urządzaniu obiektów infrastruktury służącej ochronie przyrody
  • kompleksowa realizacja obiektów infrastruktury służącej ochronie przyrody
  • realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności
  • specjalistyczny nadzór przyrodniczy

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
Krzywe 62B lok. 2
16-402 Suwałki

+48 87 567 44 30, 885 777 723
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl