Realizacja inwestycji związanych z przyrodą

  • kompleksowa realizacja przepustów dla zwierząt
  • kompleksowa realizacja projektów w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych
  • specjalistyczny nadzór nad realizacją inwestycji związanych z przyrodą
  • projekt, dostawa, montaż i obsługa przenośnych barier ochronnych TRITURUS (OHIM 002478164-0001) w ramach nadzorów przyrodniczych

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
Krzywe 62B lok. 2
16-402 Suwałki

+48 87 567 44 30, 885 777 723
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl