Nasza oferta

Wybrane realizacje

 

  • Ręczne usuwanie roślin inwazyjnych – barszczu Sosnowskiego z powierzchni 2,862 ha w miejscowości Dowspuda, nad rzeką Rospuda, na obszarze Puszczy Augustowskiej. Prace obejmowały również przewóz i składowanie biomasy na odpowiednio zabezpieczonych kompostowniach.
  • Przeprowadzenie warsztatów na temat inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia. Warsztaty zorganizowano w ramach realizacji projektu Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431.
  • Przygotowanie kompleksowej koncepcji ochrony żółwia błotnego (Emys orbicularis) na terenie obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo, Puszcza Napiwodzko Ramucka i częściowo Puszcza Piska. (→ pdf)
  • Pełnienie nadzoru przyrodniczego przy budowie przepustów dla płazów na drodze powiatowej nr 1153B Okuniowiec – Wiatrołuża na odcinku 4+700 – 4+950 oraz rozstawienie i utrzymanie w czasie budowy tymczasowych barier naprowadzających dla płazów.
  • Pełnienie dodatkowego nadzoru botanicznego nad pracami wykonywanymi przy usuwaniu roślin inwazyjnych, pełnienia funkcji koordynatora grup pracowniczych, prowadzenie badań i monitoringu nad gatunkami inwazyjnymi oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach projektu: "Usuwanie niecierpka gruczołowatego - inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia" w ramach realizacji projektu: pn. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Inwentaryzacja obcych gatunków roślin, z jednoczesnym ich usuwaniem, na obszarach proponowanych do objęcia ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym.
  • Pełnienie nadzoru przyrodniczego nad pracami projektowymi i budowlanymi  w ramach projektu pn.: "Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie przepustów dla płazów oraz odtworzenie miejsc rozrodu płazów", realizowane w ramach projektu: „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL/000063, współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  • Wykonanie kompletu przenośnych barier naprowadzających w ramach projektu: „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” LIFE12 NAT/PL/000063, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  • Wykonanie inwentaryzacji gatunków inwazyjnych ze szczególnym uwzględnieniem niecierpka gruczołowatego, opracowanie metodyki testowania sposobów zwalczania niecierpka gruczołowatego oraz metodyki badań dróg rozprzestrzeniania się nasion tego gatunku, które realizowane są w ramach projektu "Niecierpek gruczołowaty - inwazyjny gatunek obcego pochodzenia - inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się metody zwalczania" współfinansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (→ pdf)

 

Współpracujemy

 

Zakład Innowacji Przyrodniczych ECOEXPERT sp. z o.o.
ul. Lipowa 41/1
16-400 Suwałki

+48 87 567 44 30
+48 87 567 44 30

biuro@ipecoexpert.pl