Obchody 10-lecia istnienia firmy Ecoexpert

We wrześniu br. minęło 10 lat od momentu powołania firmy Ecoexpert. W przeciągu tych dziesięciu lat wykonaliśmy wiele prac związanych z ochroną przyrody, doradztwem środowiskowym, pozyskiwaniem środków na działania ochronne. Naszymi pracami objęliśmy wiele grup – od roślin, przez płazy i gady, ptaki, ssaki po nietoperze. W tym czasie w działania ochronno-środowiskowe zaangażowanych było wielu współpracujących z nami specjalistów. W tym czasie zakres przestrzenny działalności firmy rozciągał się głównie w obszarze północno-wschodniej Polski. To ten skrawek naszego kraju jest nam szczególnie bliski. Okres 10-ciu lat działalności firmy umożliwił nam rozwój zawodowy, osobisty, a także w zakresie pozyskanych umiejętności i kompetencji oraz wdrażania nowych, innowacyjnych technologii w branżę ochrony przyrody. Z okazji dziesięciolecia istnienia firmy życzymy sobie dalszego rozwoju kadrowego oraz technicznego, kolejnych wyzwań i problemów do rozwiązania oraz sukcesów w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska.
E.JD.