Ochrona pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) przy wycince drzew alejowych

Pojawiające się coraz częściej kolizje pomiędzy przyrodą, a działalnością człowieka, dotykają nie tylko większych zwierząt, jak ptaki, ale także mniejszych przedstawicieli – owady. Jednym ze ściśle chronionych owadów, który szczególnie narażony jest na niszczenie, jest pachnica dębowa. Owad ten ściśle zależny jest od przydrożnych drzew alejowych, które z kolei często przycinane i wycinane są w trakcie inwestycji drogowych, czy też utrzymaniowych. Bez wcześniejszego rozpoznania miejsc występowania pachnicy, pracownicy drogowi nie są w stanie wykonać żadnych działań związanych z ochroną siedlisk występowania i rozmnażania tego ściśle chronionego owada. Wychodząc naprzeciw problemowi Wojewódzki Zarząd Dróg Delegatura w Olecku zleciła naszej firmie usługę przeniesienia osobników pachnicy dębowej z drzew, w których owad ten występuje, a które przeznaczone są do wycięcia. Nadmienić tu trzeba, że obserwacja okolicznych drzew także wykazała obecność w nich pachnicy, przy czym zarządca drogi nie posiadał takich informacji. Problem wycinki drzew, które zasiedlone są przez pachnicę dębową, jest zarówno szeroko znany, jak i szeroko pomijany w procedurach administracyjnych. Warto przyłożyć większą wagę do tego problemu oraz podjąć działania w kierunku prewencji, a nie ratowania zniszczeń.