Projekt „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce”

W dniach 28-30 czerwca br. odbyliśmy wizytę studyjną projektu „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce”, który realizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu i finansowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Projekt swoimi działaniami obejmuje wykup i odpowiednie zagospodarowanie terenów lęgowych żółwi błotnych, odtwarzanie małej retencji, odłów inwazyjnych gatunków żółwi oraz utworzenie rezerwatu przyrody. Nasza wizyta miała charakter terenowy i koncentrowała się na wymianie doświadczeń pozyskanych w ramach prowadzonych przez nas oraz przez pracowników RDOŚ w Poznaniu działań związanych z ochroną żółwia błotnego. Kilkudniowe wspólne wyprawy terenowe połączone z dyskusjami zaowocowały wieloma pomysłami związanymi z czynną ochroną żółwia błotnego oraz usprawnieniami stosowanych już metod. Serdecznie dziękujemy pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu za ciepłe przyjęcie, profesjonalne podejście do naszej wizyty oraz konkretne i rzeczowe przedstawienie efektów realizowanego projektu! Jednocześnie zapraszamy w nasze rejony, gdzie bardzo chętnie oprowadzimy po realizowanych przez nas działaniach. Tylko kompleksowe podejście do ochrony tak rzadkiego i skrytego gatunku jakim jest żółw błotny może przynieść konkretne efekty ekologiczne w skali kraju. Liczymy na dalszą współpracę!
E.JD.