Termomodernizacja budynków pod kontrolą

Kolejny rok z rzędu zostaliśmy poproszeni przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową o pomoc związaną z właściwym wykonaniem prac termomodernizacyjnych budynków wielorodzinnych w odniesieniu do ochrony przyrody. W okresie wiosennym do wykonania mamy kontrole wyznaczonych do prac remontowych budynków pod kątem ich zasiedlenia przez ptaki. W przypadku wykrycia gniazd lub innych obszarów aktywnie wykorzystywanych przez ptaki informacja zostanie natychmiast przekazana Inwestorowi. Z wykonanych kontroli powstanie ekspertyza, która wraz z wnioskiem na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Prace termomodernizacyjne mogą rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez Inwestora zezwolenia od w/w instytucji.
E.JD.