Termowizja tokowisk dubelta na Podlasiu i Lubelszczyźnie

Na zlecenie Fundacji Natura International Polska podjęliśmy się zadania wykonania opracowania danych wyjściowych do oceny presji drapieżników na dwóch tokowiskach dubelta Gallinago media w rejonie Podlasia i Lubelszczyzny w 2022 r. Zadanie polega na przeprowadzeniu dokładnej analizy nagrań z kamer termowizyjnych tokowisk dubelta oraz określeniu częstości i rodzaju wystąpienia na nich zakłóceń oraz czasu ich trwania. Szczególnie ważne jest stwierdzenie zakłóceń spowodowanych obecnością ssaków drapieżnych (lis, jenot, pies, łasicowate), ptaków szponiastych i sów oraz człowieka. Zadanie wykonywane są w ramach projektu LIFE17 NAT/PL/000015 i posłuży do lepszego poznania ekologii i behawioru tokowego zagrożonego gatunku ptaka – dubelta oraz określenia możliwości ochrony i zachowania aktywnych tokowisk.
E.JD.