Udział w konferencji kończącej projekt POIiŚ

Udział w konferencji kończącej projekt POIiŚ „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” 

W dniach 18-19 października br. w Rydzynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” nr POIS.02.04.00-00-0022/18 realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Projekt realizowany był w latach 202-2023, a jego celem strategicznym była „Ochrona stanowisk żółwia błotnego w Wielkopolsce”. Najważniejszym i docelowym założeniem w projekcie był wykup gruntów stanowiących siedlisko lęgowe żółwi oraz utworzenie rezerwatu przyrody. Zakładane w projekcie cele zostały zrealizowane, za co serdecznie gratulujemy! Na konferencji mieliśmy przyjemność przedstawić założenia, sukcesy i porażki projektu LIFE NAT/PL/000011 „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie”, nad którym przez ostatnie 5 lat prowadziliśmy nadzór przyrodniczy (herpetologiczny). Konferencja zrzeszała instytucje i osoby na co dzień zajmujące się problematyką ochrony żółwia błotnego w Polsce, co umożliwiało wymianę poglądów, doświadczeń i wiedzy w szerokim gronie specjalistów. W konferencji udział wzięli przedstawiciele m.in.: RDOŚ w Lublinie, RDOŚ w Warszawie, RDOŚ w Poznaniu, RDLP w Zielonej Górze, Poleskiego Parku Narodowego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Fundacji Epicrates zajmującej się inwazyjnych gatunkami obcymi. Konferencja zakończyła się wyjazdem w teren, gdzie uczestnikom przedstawiona została lokalizacja działań wykonanych w projekcie oraz widoczne już efekty ekologiczne.
E.JD.