Udział w warsztatach chiropterologicznych

W dniach 12-13 września Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zorganizował warsztaty dotyczące ochrony nietoperzy. Warsztaty organizowane były w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków na cennych przyrodniczo obszarach Mazur wschodnich” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020. Warsztaty obejmowały zarówno część merytoryczną, na której przedstawione zostały zagadnienia z zakresu biologii, ekologii i systematyki nietoperzy, jak i terenowe, na których praktycznie przedstawiono sposoby i metodykę badań nietoperzy. Warsztaty zaowocowały wieloma przydatnymi informacjami oraz znajomościami, które z pewnością pomogą nam w przyszłości jeszcze lepiej chronić nasze rodzime zasoby przyrodnicze.
E.JD.