Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Wykonaliśmy kolejną Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, tym razem na budowę ścieżki edukacyjnej w obszarze Paru Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Ścieżka będzie posiadała długość ok. 2,5 km i zlokalizowana będzie w okolicy miejscowości Żytkiejmy. Wykonana zostanie z nowoczesnych, innowacyjnych materiałów budowlanych oraz w pełni przystosowana dla osób z ograniczeniami ruchowymi i innymi niepełnosprawnościami. Ścieżka przyczyni się do większego rozpropagowania walorów historyczno-przyrodniczych regionu Puszczy Rominckiej.
E.JD.