Realizacja inwestycji

  • kompleksowa realizacja przepustów dla zwierząt
  • kompleksowa realizacja projektów w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych
  • specjalistyczny nadzór nad realizacją inwestycji związanych z przyrodą
  • projekt, dostawa, montaż i obsługa przenośnych barier ochronno-naprowadzających dla płazów i małych zwierząt kręgowych
  • kompleksowa realizacja projektów infrastrukturalnych ukierunkowanych na obsługę turystyczną terenów przyrodniczo cennych
  • wykonanie elementów małej infrastruktury dla zachowania bioróżnorodności, tj. poidełka dla ptaków i motyli, domki dla dzikich zapylaczy