Zakład Innowacji Przyrodniczych

Naszym mottem jest INNOWACJA rozumiana jako kompleksowe i odpowiedzialne podejście do inwestycji związanych z ingerencją w przyrodę.

Chcemy, żeby w Polsce było więcej świadomych inwestorów i świadomych wykonawców. Tylko świadomość celu inwestycji i przeniesienie punktu ciężkości z finansowania czy realizacji inwestycji na jej zamierzony efekt ekologiczny mogą zapewnić jej powodzenie.

Zależy nam na tym, aby inwestycje związane z ingerencją w przyrodę były realizowane odpowiedzialnie, w sposób zapewniający maksymalny efekt ekologiczny.

 • Realizacje

  • Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na odmulaniu dna rzeki Szczeberka w km 0+000-4+000” Zlecenie wykonane na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie

  • Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na odmulaniu dna rzeki Lebiedzianka w km 2+295-4+990” Zlecenie wykonane na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie.

  • Prowadzenie nadzoru ornitologicznego przy prowadzeniu wycinki istniejącego drzewostanu dla inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1201B-budowa ścieżki rowerowej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego od granicy powiatu suwalskiego do m. Bryzgiel”. Zlecenie wykonane na zamówienie Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A w Suwałkach.

  • Opracowanie dokumentu pn.: „Audyt zieleni w mieście Łomża” realizowanego w ramach projektu pn. „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” w ramach inicjatywy „Wsparcie Rozwoju Miast”. Opracowanie zawierało: Inwentaryzację zieleni; Ocenę wykorzystania terenów zielonych na inwestycje w zakresie adaptacji do zmian klimatu; Koncepcję rozwoju terenów zielonych sprzyjającą adaptacji do zmian klimatu i łagodzeniu jej skutków. Zlecenie wykonane na zamówienie Urzędu Miejskiego w Łomży.
  Więcej
 • Współpracujemy: